GẠO THƠM ĐẶC SẢN VIỆT NAM

GẠO CHUYÊN DÙNG KHÁC

thông tin liên hệ
Ông. Nguyễn Hữu Trung
- 0918 736 977

Ông Nguyễn Quang Tuyên
Giám đốc - (0270) 3789117

Hình Ảnh Công Ty

Dây chuyền bóc vỏ lúa Buhler
Dây chuyền bóc vỏ lúa Buhler
Dây chuyền lau bóng gạo
Dây chuyền lau bóng gạo
Dây chuyền lau bóng gạo
Dây chuyền lau bóng gạo
Dây chuyền lau bóng gạo
Dây chuyền lau bóng gạo
Máy tách màu
Máy tách màu
Máy tách màu
Máy tách màu
Nhà máy chế biến gạo Thiên Ngọc
Nhà máy chế biến gạo Thiên Ng...
Băng tải nhập xuất hàng
Băng tải nhập xuất hàng
Bến kho, hệ thống băng tải nhập xuất
Bến kho, hệ thống băng t...
Bồn chứa gạo thành phẩm
Bồn chứa gạo thành phẩm
Bồn chứa gạo thành phẩm
Bồn chứa gạo thành phẩm
Bồn chứa gạo thành phẩm
Bồn chứa gạo thành phẩm
Bồn chứa lúa
Bồn chứa lúa
Bốn chứa lúa
Bốn chứa lúa
Bồn nhập liệu
Bồn nhập liệu
Dây chuyền bóc vỏ lúa Buhler
Dây chuyền bóc vỏ lúa Buhler