GẠO THƠM ĐẶC SẢN VIỆT NAM

GẠO CHUYÊN DÙNG KHÁC

thông tin liên hệ
Ông. Nguyễn Hữu Trung
- 0918 736 977

Ông Nguyễn Quang Tuyên
Giám đốc - (0270) 3789117

Gạo Thơm Jasmine

Gạo thơm Jasmine
Gạo thơm Jasmine
Gạo Thơm 4900 10kg
Gạo Thơm 4900 10kg