GẠO THƠM ĐẶC SẢN VIỆT NAM

GẠO CHUYÊN DÙNG KHÁC

thông tin liên hệ
Ông. Nguyễn Hữu Trung
- 0918 736 977

Ông Nguyễn Quang Tuyên
Giám đốc - (0270) 3789117

Gạo Thơm Lài

Gạo Thơm Lài 5kg
Gạo Thơm Lài 5kg
Gạo Thơm Lài 10kg
Gạo Thơm Lài 10kg
Gạo Thơm Lài
Gạo Thơm Lài