GẠO THƠM ĐẶC SẢN VIỆT NAM

GẠO CHUYÊN DÙNG KHÁC

thông tin liên hệ
Ông. Nguyễn Hữu Trung
- 0918 736 977

Ông Nguyễn Quang Tuyên
Giám đốc - (0270) 3789117

Gạo Thơm Sóc Trăng

Gạo Thơm Sóc Trăng 5kg
Gạo Thơm Sóc Trăng 5kg
Gạo Thơm Sóc Trăng 10kg
Gạo Thơm Sóc Trăng 10kg
Gạo Thơm Sóc Trăng
Gạo Thơm Sóc Trăng